Gazeta de Mediu Ziar Oficial - Anunt Mediu


Gazeta de Mediu - Anunt Mediu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ultimele Anunțuri de Mediu

Decizie în etapa de încadrare pentru împădurirea terenurilor de Asaftei-Titianu Ion

Publicat: 21.7.2024

ASAFTEI-TITIANU ION din mun. Fălticeni, str. Cuza Vodă,Nr.12bis , jud. Suceava, titular al proiectului ^^PNRR: Împădurirea terenurilor agricole deținute de Asaftei-Titianu Ion- Suceava^^, , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în mun. Fălticeni, UAT Preutești și Dolhești, județul Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, din Str. Bistriței, nr.1A, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-15.00 și vineri între orele 8.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Împădurirea terenurilor agricole deținute de Samoilă Costache – Decizie de încadrare APM Suceava

Publicat: 21.7.2024

SAMOILĂ COSTACHE din sat Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, str. Principală Nr. 199, jud. Suceava, titular al proiectului ^^PNRR: Împădurirea terenurilor agricole deținute de Samoilă Costache- Baia- Suceava^^, , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în UAT Baia, județul Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, din Str. Bistriței, nr.1A, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-15.00 și vineri între orele 8.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

TIME SHOW SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

Publicat: 19.7.2024

SC TIME SHOW SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE ANSAMBLU 12 HALE PARTER, DEPOZITARE MARFURI GENERALE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE ANSAMBLU 12 HALE PARTER, DEPOZITARE MARFURI GENERALE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI” propus a fi amplasat in comuna Afumati, Soseaua Bucuresti – Urziceni nr 271, N.C. 59255, judetul Ilfov. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 9:00 – 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. ENGIE ROMANIA S.A

Publicat: 19.7.2024

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. ENGIE ROMANIA S.A., prin S.C. ABSOLUT INSTAL SUD S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Marasesti, nr. 4-6, corp B pentru proiectul “Extindere conducta gaze naturale redusa presiune din PE si racord aferent propus a fi amplasat in judetul Galati, comuna Tulucesti, satul Tulucesti, cod postal 807300, str. Mesteacanului, nr. 34”. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglementari- Acordul de Mediu -Documentatii procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2024 si la sediul titularului din Strada Calea Galati nr. 48, com. Tulucesti, jud. Galati. Observatiile publicului se primesc zilnic pe adresa de email [email protected].

AGRO MAT INDUSTRIES S.R.L anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Giurgiu

Publicat: 19.7.2024

Anunt public privind nerevizuirea acordului de mediu S.C. AGRO MAT INDUSTRIES S.R.L cu sediul in comuna Roata de Jos, satul Roata de Jos, Strada Mosteni nr. 17, anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Giurgiu de nerevizuire a acordului de mediu nr. 7 din 09.12.2019, emis pentru proiectul “Balastiera Marsa – Exploatarea agregatelor minerale si Statie mobila de sortare – spalare , comuna Marsa, judetul Giurgiu”, amplasat in comuna Marsa, CF 30130/extravilan, nr. cad, 30130, Tarla 73, Parcelele 484-488, judetul Giurgiu, si de actualizare a acordului de mediu, ca urmare a modificarilor intervenite in cadrul proiectului. Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, judetul Giurgiu si la sediul S.C. AGRO MAT INDUSTRIES S.R.L din comuna Marsa, CF 30130/ extravilan, nr. cad, 30130, Tarla 73, Parcelele 484-488, in zilele de luni- joi intre orele 9,00-14,00 si vineri, intre orele 9,00-12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. , Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu in termen de 10 zile de la publicarea anuntului.

SC GHY LUCAS RECICLARE SRL Solicita Autorizatie de Mediu Comert Deseuri Sarulesti Calarasi

Publicat: 19.7.2024

SC GHY LUCAS RECICLARE SRL solicită autorizaţie de mediu pentru obiectivul CAEN 4677 Comert cu ridicată al deseurilor și resturilor, amplasat în Comuna Sarulesti, Tarlaua 3, Parcela 37/1, Judet Calarasi.

Pentru informaţii suplimentare propuneri şi contestaţii se va contacta Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, soseaua Chiciu, nr. 2, Călăraşi, cod 910005, E-mail:[email protected], Tel/Fax.0242315035, 0242311926, Tel mobil: 0746248675 în termen de 10 de zile de la apariţia anunţului.

Anunțuri de mediu Publicate în Total!
2,259
Știri Publicate în total
3162
Articole informative publicate în total
2
Cât de activi suntem? Ultimul anunț postat la:
2024/07/21 @ 16:39:26
Anterior slide
Next slide

Articole de interes

Recenziile noastre

21/07/2024 Editia# 886

Ce reprezintă un Anunt Mediu?

Un anunt public privind mediu este un mecanism prin care se informează publicul cu privire la activități sau proiecte care ar putea avea un impact asupra mediului.  Aceste anunțuri sunt obligatorii în România pentru proiecte mari care ar putea afecta mediul în mod semnificativ, cum ar fi construcția unor parcuri eoliene, extractia de resurse naturale, construirea de ferme ce au un anumit numar de animale sau construirea de instalații industriale. Scopul principal al acestor anunțuri de mediu este de a oferi publicului posibilitatea de a-și exprima opinia sau preocupările în legătură cu proiectul și de a lua în considerare impactul asupra mediului în luarea deciziilor.
Aceste anunțuri de mediu pot fi publicate în ziare locale sau naționale, postate pe site-uri web guvernamentale sau afișate în locuri publice, cum ar fi primăriile. De asemenea, pot include informații despre cum publicul poate depune comentarii sau obiecții în legătură cu proiectul și cum vor fi luate în considerare acestea în procesul decizional privind autorizatiei de mediu

Care este rolul unui anunt public pentru APM / ANPM privind protectia mediului?

Rolul unui anunț public privind protectia mediului este de a notifica pentru a asigura transparența și participarea publicului în deciziile care afectează mediu. Aceste anunțuri oferă informații despre proiecte propuse care pot avea un impact asupra mediului. Prin intermediul acestor anunțuri, publicul poate afla detalii despre proiectele propuse, impactul lor asupra mediului și modalitatea în care acestea vor fi gestionate pentru a minimiza impactul negativ.
De asemenea, anunțurile publice privind protecția mediului permit publicului să transmită feedback și observații cu privire la proiectele propuse autorităților competente pentru a fi luate în considerare în procesul decizional. Acest lucru contribuie la luarea deciziilor mai echilibrate și informate, având în vedere perspectivele și preocupările comunității locale.
În concluzie, anunțurile publice privind protecția mediului sunt de o importanță crucială pentru implicarea și informarea publicului în deciziile care afectează mediul înconjurător, contribuind la protejarea acestuia și la promovarea unei dezvoltări durabile. toritățile și publicul larg despre proiecte sau acțiuni care implică impact asupra mediului, permitând participarea și contribuția în procesul decizional.

Care este procedura de publicare a unui anunt de mediu?

Procedura de publicare a unui anunt de mediu presupune informarea publicului prin intermediul ziarului Gazeta de Mediu sau alte mijloace de comunicare, conform reglementărilor legale privind anunțurile publice ale ANPM – Agenției Naționale de Protecție a Mediului

De ce este importantă luarea deciziei cu privire la mediul înconjurător pentru proiecte propuse?

Luarea unei decizii corespunzătoare cu privire la mediul înconjurător pentru proiectele propuse este esențială din mai multe motive:

  1. Protejarea ecosistemelor: Asigurarea că proiectele nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra ecosistemelor locale este crucială pentru menținerea biodiversității și a sănătății mediului înconjurător.

  2. Conformitatea legală: România are reglementări stricte privind protecția mediului, iar respectarea acestor reglementări este obligatorie pentru evitarea amenzilor și sancțiunilor legale.

  3. Sustenabilitate pe termen lung: Deciziile bine informate contribuie la dezvoltarea sustenabilă, asigurând că resursele naturale sunt folosite eficient și conservate pentru generațiile viitoare.

  4. Impact asupra sănătății publice: Un mediu curat și nepoluat este esențial pentru sănătatea și bunăstarea comunităților locale. Proiectele care minimizează poluarea și riscurile pentru sănătate contribuie la creșterea calității vieții.

  5. Imaginea publică și acceptarea socială: Companiile și organizațiile care demonstrează responsabilitate față de mediu tind să aibă o imagine publică mai bună și să fie mai bine acceptate de comunitățile locale și de părțile interesate.

  6. Evitarea conflictelor: Consultarea comunităților locale și a altor părți interesate în procesul de luare a deciziilor poate preveni conflictele și poate duce la soluții mai echitabile și mai acceptabile pentru toate părțile implicate.

În concluzie, luarea unei decizii corespunzătoare cu privire la mediul înconjurător pentru proiectele propuse nu doar că protejează natura și sănătatea publică, dar și asigură conformitatea legală, sustenabilitatea pe termen lung și acceptarea socială a proiectului.

Cât timp are publicul pentru a consulta anunțurile publicate în Ziarul Gazeta de Mediu?

Publicul interesat are la dispoziție un termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pentru a consulta informațiile relevante, timp in care se pot cere mai multe informații sau depune contestații la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului.

Care este importanța procedurii de evaluare a impactului asupra mediului?

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este crucială pentru identificarea și analizarea posibilelor efecte negative ale unui proiect asupra mediului înconjurător, iar rezultatele sunt comunicate publicului interesat.

Cum se obține un aviz de mediu sau o autorizație de mediu?

Pentru a obține un aviz de mediu sau o autorizație de mediu, este necesară depunerea unei solicitări către autoritatea competentă pentru protecția mediului și respectarea termenelor și procedurilor stabilite de lege. Este recomandată pregătirea dosarului de către un Consultant Expert de Mediu. Dacă aveți nevoie de recomandări, ne contactați și vă recomandăm un consultant din zona dvs ce se va ocupa de tot procesul obținerii autorizației de mediu.

Ce se întâmplă după publicarea unui anunt public de mediu privind decizia de emitere a autorizației de mediu?

După publicarea unui anunț public privind decizia de emitere a autorizației de mediu, publicul poate lua cunoștință de decizie și poate contesta sau solicita clarificări în conformitate cu prevederile legale în vigoare la sediul agentiei pentru protectia mediului