Gazeta de Mediu Ziar Oficial - Anunt Mediu


Gazeta de Mediu - Anunt Mediu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ultimele Anunțuri de Mediu

SC Ecoprovet solicita revizuirea Autorizatiei de mediu nr 99 pentru colectare si tratare deseuri nepericuloase

Publicat: 21.6.2024

S.C. Ecoprovet S.R.L., cu sediul în Municipiul Oradea, strada Apateului, nr. 76H, jud. Bihor anunță că a depus la A.P.M. Bihor-Oradea documentația tehnică pentru revizuirea Autorizației de mediu nr. 99 din 12.06.2019, emisă pentru desfășurarea activităților având.

-cod CAEN(rev.2)-3811-colectare deșeuri nepericuloase;

-cod CAEN (rev. 2)-3821-tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

pe amplasamentul din jud. Bihor, Municipiul Salonta, nr. cadastral 112152.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, Bd. Dacia, nr. 25/A, Oradea, zilnic între orele 9-14.

Eventualele sugestii sau observații se vor depune în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Bd. Dacia, nr. 25/A, Oradea, tel.: 0259444590, fax: 0259406588, e-mail: [email protected], în termen de 15 zile de la data apariției prezentului anunț.

Extindere ferma reproducție porci Star Repro S.R.L. – consultare publica și evaluare impact mediu

Publicat: 21.6.2024

S.C. Star Repro S.R.L., titular al proiectului: Extindere ferma reproducție porci , propus a fi realizat în localitatea Ciumeghiu, comuna Ciumeghiu, nr. C.F. 56088, nr. cadastral 56088, județul Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor, cu continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere ferma reproducție porci , propus a fi realizat în localitatea Ciumeghiu, comuna Ciumeghiu, C.F. nr. 56088, nr. cadastral 56088, județul Bihor.

Nu se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmbh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Solicitare aviz gospodarire ape pentru exploatare agregate miniere S.C. Milano Logistic S.R.L. Bihor

Publicat: 21.6.2024

Această informare este efectuată de S.C. Milano Logistic S.R.L., cu sediul în comuna Șuncuiuș, sat Șuncuiuș, strada Emil Racoviță, nr. 54, județul Bihor, ce intenţionează sa solicite de la A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Crişuri aviz de gospodărire a apelor pentru investiția: Exploatare agregate miniere Cărmăzan cu scoatere din fond forestier și defrișare, propusă a se realiza în județul Bihor, comuna Șuncuiuș, nr. cadastral 51656.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta ape uzate ce vor fi vidanjate și epurate în stație de epurare.

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului, după data de 25.06.2024.

Compania Nationala ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu

Publicat: 21.6.2024

Compania Nationala ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA, avand sediul in Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, judetul Constanta, titular al documentatiei Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008), Municipiul Constanta, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008), Municipiul Constanta, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

APM SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a Amenajamentului fondului forestier

Publicat: 21.6.2024

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a Amenajamentului fondului forestier proprietate publica apartinand Orasului Ocna Sibiului – UP III Ocna Sibiului, judetul Sibiu, administrat de Ocolul Silvic Valea Frumoase RA, titular ORASUL OCNA SIBIULUI, in categoria planurilor care nu au efecte semnificative asupra mediului. Planul nu necesita efectuarea evaluarii de mediu si a evaluarii adecvate si urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu, conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 si Hotararii nr. 236/2023. Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina: http://apmsb.anpm.ro. Observatiile, comentariile publicului, reconsiderarea deciziei etapei de incadrare se trimit in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, sau pe e-mail: [email protected] in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului, tel: 0269/422653

Solicitare emitere acord de mediu pentru Parc eolian Murgeni – Green Shift SRL

Publicat: 20.6.2024

GREEN SHIFT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Parc eolian Murgeni (cu infrastructură, suprastructură, instalațiile, echipamentele și utilajele obiectelor: centrale eoliene, căi de comunicații, platforme de montaj, rețele de instalații, punte de conexiune și racord electric) propus a fi amplasat extravilanul orașului Murgeni, NC 76432; 75324; 70332; 75290; 75896; 75503, jud. Vaslui. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui şi la sediul Primăriei orașului Murgeni din oraș Murgeni, str. Ghenuță Coman, nr. 12, jud. Vaslui, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui.

Anunțuri de mediu Publicate în Total!
2,079
Știri Publicate în total
3153
Articole informative publicate în total
2
Cât de activi suntem? Ultimul anunț postat la:
2024/06/21 @ 23:43:15
Anterior slide
Next slide

Articole de interes

Recenziile noastre

22/06/2024 Editia# 856