Anunțuri de Mediu - Gazeta de Mediu

Solicitare obtinere autorizatie mediu SC NELUCOM SRL pentru avacultura raul Cociovalistea

Publicat: 16.5.2024

Societatea SC NELUCOM SRL titular al activității conform Cod CAEN 0322 AVACULTURA IN APE DULCI desfășurată la adresa Acumulare piscicola Corbeanca I de pe raul Cociovalistea, comuna Corbeanca, Județul Ilfov, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru activitate. Informațiile și observațiile publicului privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, Mun.Bucuresti, tel.:0214301402; 0749598865.,în zilele de luni-vineri între orele 9-12.

Stefan Ionel si Anicuta anunta decizia de incadrare pentru proiectul de casute camping in Greci Tulcea

Publicat: 16.5.2024

Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

ȘTEFAN IONEL SI ȘTEFAN ANICUȚA,titular al proiectului CONSTRUIRE CĂSUȚE TIP CAMPING, FOIȘOR, GRUP SANITAR SI PUNCT DE RECEPȚIE DIN PANOURI SANDWICH, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM TULCEA, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectulCONSTRUIRE

CĂSUȚE TIP CAMPING, FOIȘOR, GRUP SANITAR ȘI PUNCT DE RECEPȚIE DIN PANOURI SANDWICH , propus a se realiza în com. GRECI, str.Primaverii, nr.1 Bis, jud.Tulcea.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea,str.14 Noiembrie, nr.5, jud.Tulcea, în zilele de Luni pana Joi între orele 08.00-16.30, şi vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresă de internet : http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Tulcea.

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu

Publicat: 16.5.2024

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic Tara Hategului, compus din instalatii de producere a energiei electrice, drumuri acces, retele electrice interioare, imprejmuiri si posturi de transformare”, propus a fi amplasat in comuna Bretea Ramana, satele Covragiu si Bretea Streiului fn, judetul Hunedoara. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. din Bucuresti, sector 1, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, in zilele de luni pana vineri intre orele 8:00 – 16:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara.

Solicitare acord de mediu pentru impadurire teren agricol in Suplac, Mures

Publicat: 16.5.2024

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Bucur Leon Dan anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul IMPADURIRE TEREN AGRICOL LASLAU MIC VAIDACUTA – 12,3795 ha, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Suplac, jud. Mureș, pe terenurile identificate prin CF nr: 52780; 52732; 52783; 54225, 54227; 54539; 52779/UAT Suplac jud. Mureș

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM MURES, Str. Podeni, Nr. 10, Târgu Mureș, Jud. Mureș, în zilele de luni între orele 9-15 si marti – vineri 9-12 .

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM, prin posta: municipiul Târgu Mureș, str. Podeni nr.10, e-mail [email protected] sau fax: 0265/314985

Informare solicitare autorizatie de mediu pentru VESTAS CEU ROMANIA S.R.L

Publicat: 16.5.2024

S.C. VESTAS CEU ROMANIA S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea 1, Etaj 1, solicita de la Agentia pentru Protectia Mediului, Autorizatie de Mediu pentru activitatea TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI – cod CAEN: 4941 (rev. 2), desfasurata pe drumurile publice. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale observatii sau sugestii la sediul A.P.M. Constanta din mun. Constanta, strada Unirii nr. 23, tel/fax. 0241/546696

SC HOME DEVELOPMENT SRL anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare fara evaluare de mediu

Publicat: 16.5.2024

APM BUZAU anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata a PUZ “CONSTRUIRE CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT REZIDENTIAL/COMERCIAL ” cu amplasamentul in intravilan municipiul Buzau T 32 NC 71312 judetul Buzau, titular SC HOME DEVELOPMENT SRL prin RAZVAN ABAGIU cu sediul in Bucuresti sector 1 str.Aviator Popisteanu nr.54 A. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezinta efecte probabile asupra zonei. Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M. Buzau, str. Santul Sava de la Buzau, nr. 3, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului”. 14.05.2024

NICHITEAN RAUL CONSTANTIN anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “ELABORARE P.U.Z. ZONA LOCUINTE”

Publicat: 15.5.2024

NICHITEAN RAUL CONSTANTIN, orasul Timisoara, str. Cal. Sever Bocu, nr. 1, jud. TIMIS, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului “ELABORARE P.U.Z. ZONA LOCUINTE”, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu, pentru teren amplasat in Sacalaz, C.F. nr. 416639, respectiv C.F. nr. 416640. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Ady Endre nr. 13, jud. Timis, zilnic intre orele 14-16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunt.

Informare IRIS TREND S.R.L. asupra solicitarii de obţinere a autorizaţiei de mediu

Publicat: 15.5.2024

ANUNŢ PUBLIC. S.C. IRIS TREND S.R.L. cu sediul în: Constanta, strada Amurgului, nr. 33, LOT 2, Cam. 1, solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) 9601 – Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana. Amplasat pe strada Celulozei, nr. 2 in Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii, nr. 23, telefon 546696.

SC BITIONFOR Constructii solicita emiterea acordului de mediu pentru extindere statie de sortare

Publicat: 15.5.2024

SC BITIONFOR CONSTRUCTII SRL cu sediul in Jud. Vrancea, Municipiul Focsani, strada Viilor, nr. 2, corp C3, titular al proiectului anunţă publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE STATIE DE SORTARE, CONCASARE SI SPALARE AGREGATE MINERALE PE INFRASTRUCTURA EXISTENTA propus a fi amplasat în intravilan atras Pufesti, T 48 si T 50, parcela cadastrala 389, respectiv 395, CF 51601 și CF 55066, jud. Vrancea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea , str. Dinicu Golescu nr. 2 si la sediul Primariei Pufesti, in zilele de luni – joi , intre orele 8,00 – 16,30 si in ziua de vineri intre orele 8,00-14,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea