Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal

Preliminarii

Prezenta secțiune reprezintă politica integrală de confidențialitate online aplicabilă activităților noastre. În cadrul acestei secțiuni sunt explicate următoarele aspecte: tipurile de informații pe care le colectăm, modul în care le folosim, distribuim și protejăm. Totodată, aici veți găsi și drepturile și opțiunile pe care le au utilizatorii în termeni de utilizare, accesare şi corectare a datelor personale ale acestora.

WEB CLERK SRL prelucrează datele cu caracter personal în cadrul UE. Activitățile noastre sunt reglementate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (RGPD), care este un act legislativ direct obligatoriu. RGPD protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul lor la protecția datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele cu caracter personal includ toate tipurile de informații care pot conduce la identificarea în mod direct sau indirect unei persoane, cum ar fi nume, date de naștere, adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Principii aplicabile

Prezenta secțiune se întemeiază pe respectarea următoarelor principii de protecție a datelor:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face legal, corect și transparent;
 • Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
 • Colectarea datelor cu caracter personal trebuie să fie adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate;
 • Trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate îndată;
 • Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea pentru o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;
 • Toate datele cu caracter personal trebuie păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate terților decât dacă transferul este necesar pentru ca Întârziat.ro să presteze serviciile stabilite în contract;
 • Ai dreptul să soliciți acces, rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau să te opui prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Dacă dorești să beneficiezi de serviciile noastre și să ne trimiți informații, vei fi nevoit să să furnizezi date cu caracter personal pentru ca noi să putem opera și îmbunătăți activitățile noastre comerciale și serviciile. Datele cu caracter personal pot fi trimise prin site-ul nostru web, e-mail, alte soluții electronice sau software acceptate de noi, servicii poștale sau telefon. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul General Privind Protecția Datelor. Vom prelucra datele cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopul determinat, explicit și legitim al furnizării serviciilor noastre.

În principal, colectăm date cu caracter personal, cum ar fi numele, datele de naștere, adresele de domiciliu, adresele de e-mail, numerele de telefon, numere de pașaport/carte de identitate și codurile numerice de identificare. Colectăm aceste date cu caracter personal în scopul aducerii la îndeplinire a serviciilor oferite de WEB CLERK SRL astfel cum acestea reies din secțiunea „Termeni și condiții”. Aceasta este activitatea principală comercială a Întârziat.ro

Totodată, colectăm date cu caracter personal în alte scopuri legale, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrarea IT și securitate, securitatea fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de sprijin, colaborare în proiecte interne și a echipelor și activităților organizaționale.

Achiziționăm date de zbor de la terți, de exemplu informații cu privire la zborurile întârziate sau anulate într-un anumit moment etc. Aceste informații nu sunt date cu caracter personal, însă le combinăm ulterior cu datele cu caracter personal. Acest serviciu este utilizat numai pentru a informa despre probabilitatea unei revendicări eligibile, iar demararea procedurii despăgubirii se va face la cerere pentru reclamațiile eligibile.

Utilizarea datelor cu caracter personal și a politicii cookie

Vom folosi datele cu caracter personal în scopul în care s-au colectat și le vom păstra pe o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar în acest scop. Este posibil să păstrăm informațiile atâta timp cât contul este activ sau este necesar pentru a furniza servicii, a respecta obligațiile legale sau în oricare dintre scopurile enumerate mai sus. Accesul la datele cu caracter personal este strict limitat la personalul WEB CLERK SRL și la filialele și afiliații săi controlați, care au o autorizație adecvată și o limitare clară în vederea utilizării a datelor.

Site-ul nostru utilizează module cookies sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru a se efectua analiza tendințelor, administrarea site-ului web, urmărirea mișcărilor utilizatorilor în jurul site-ului și colectarea de informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu. Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate pe dispozitivul tău pentru a urmări modelele de utilizare și a înregistra preferințele personale. Modulele noastre cookie nu conțin informații care pot identifica direct persoane. Noi colectăm anumite informații în mod automat prin utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor de urmărire, cum ar fi adresele protocolului de internet (IP), tipul de browser, furnizorul de servicii internet (ISP), paginile de trimitere/ieșire, fișierele vizualizate pe site-ul nostru (de exemplu pagini HTML, grafice), sistemul de operare, marcajul de dată/oră și/sau date despre click-uri pentru a analiza tendințele la nivel agregat și pentru a administra site-ul. 

Există posibilitatea de a controla utilizarea modulelor cookie la nivel de browser individual, însă dacă alegi să dezactivezi modulele cookie, acest lucru poate limita utilizarea anumitor funcții sau funcționalități pe site-ul sau serviciul nostru.

Pentru mai multe informații despre utilizarea modulelor cookie, accesează și Politica de utilizare a modulelor 

Schimbul de date cu caracter personal

Vom transfera datele cu caracter personal către terți numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • ți-ai dat consimțământul;
 • este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
 • este necesar pentru pregătirea, negocierea și executarea Acordului cu utilizatorul;
 • este necesar din cauza obligației legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instanței;
 • este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru apărări în instanță;
 • este necesar pentru a răspunde solicitărilor legale ale autorităților publice, de exemplu pentru respectarea cerințelor organelor de securitate națională și de poliţie
 • servește prevenirii utilizării incorecte sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor.

Securitatea prelucrării

Securitatea datelor tale cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Vom prelucra datele cu caracter personal în siguranță, vom aplica și vom menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate și la standardele general acceptate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare.

Drepturile tale de protecție a datelor cu caracter personal

Ai dreptul de a solicita oricând: accesul, rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării sau de a te opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a ne ajuta să actualizăm datele cu caracter personal, te sfătuim să ne informezi cu privire la orice schimbări sau discrepanțe. Pentru a vizualiza și/sau a edita date cu caracter personal sau pentru a primi informații despre cât timp intenționăm să păstrăm datele cu caracter personal sau alte întrebări legate de accesul la datele cu caracter personal sau dacă dorești să îți furnizăm informații despre deținerea sau prelucrarea oricărora dintre datele tale cu caracter personal, în numele unui terț, 

E-mailuri în scopuri de marketing și preferințele publicitare

După consimțământ, suntem autorizați să trimitem e-mailuri de marketing. Această formă specifică de consimțământ trebuie să fie dată în mod liber, informată și lipsită de ambiguitate. Aceste cerințe sunt îndeplinite atunci când optezi pentru a primi e-mailuri de marketing.

Vei avea întotdeauna dreptul de a contesta, la cerere și gratuit, prelucrarea datelor tale cu caracter personal aferentă activităților de marketing direct fără a fi nevoie de justificări specifice. Poți face acest lucru utilizând linkul „Dezabonare” din e-mailurile primite de la noi. De asemenea, ai posibilitatea de a solicita acest lucru astfel încât datele tale cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate pentru marketingul direct.

E-mailurile de marketing conțin informații care credem că ar putea fi de interes, cum ar fi cele mai recente știri despre produsele și serviciile noastre.

Responsabilitate

Prezenta secțiune este responsabilitatea echipei noastre juridice, care are responsabilitatea globală de a asigura conformitatea datelor. Responsabilul pentru protecția datelor (DPO) asigură respectarea zilnică a prezentei secțiuni și este implicat în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.

Suntem responsabili și în orice moment putem demonstra conformitatea cu RGPD (Regulamentul privind protecția datelor), precum și cu principiile noastre stabilite în prezenta secțiune. Vom păstra înregistrări ale activităților de prelucrare aflate în responsabilitatea noastră, conținând informațiile solicitate de RGPD și, dacă este cazul, le vom pune la dispoziția autorității de supraveghere, la cerere.

Reclamații

Ai dreptul de a depune o plângere privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Toate cererile și reclamațiile vor fi tratate în timp util de către responsabilul pentru protecția datelor (DPO), în conformitate cu procedurile interne. 

În cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale cu caracter personal încalcă RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor), poți, de asemenea, depune o plângere la o autoritatea de supraveghere.