Tot ce trebuie să știi despre autorizația de mediu

Ce este autorizatia de mediu?

Modalitatea de desfasurare a activitaților care au impact asupra mediului sunt reglementate prin prisma unui act administrativ numit autorizatia de mediu, obligatoriu la punerea in functiune

In functie de natura activitatii, echipamentele/instrumentele utilizate si impactul generat, actul de reglementare emis poate fi fie Autorizatie pentru Protectia Mediului, fie Autorizatie Integrata pentru Protectia Mediului. Principala diferenta consta in masurile impuse de autoritate pentru gestionarea impactului asupra mediului generat de activitatea in cauza. Aceste autorizatii pentru protectia mediului stabilesc masurile ce trebuie respectate si modalitatea de verificare ale acestora in scopul limitarii impactului activitatii autorizate asupra mediului.

Dupa obtinerea autorizatiei de mediu, aceasta are o valabilitate de 5 ani de la data emiterii. Cu toate acestea, in cazul in care intervin modificari semnificative privind datele care au stat la baza emiterii autorizatiei, titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatea competenta pentru protecaia mediului si de a solicita revizuirea autorizatiei de mediu.

Autoritatea competenta analizeaza solicitarea de revizuire si, in functie de natura modificarilor, poate emite o autorizatie de mediu revizuita, mentinandu-se durata de valabilitate a autorizatiei initiale. Cu alte cuvinte, autorizatia de mediu revizuita va avea aceeasi perioada de valabilitate ramasa de la autorizatia initiala.

In unele situatii, autoritatea competenta poate decide reluarea intregii proceduri de emitere a unei noi autorizatii de mediu, in cazul in care modificarile aduse activitatii sunt atat de semnificative incat este necesara o evaluare completa si detaliata a impactului asupra mediului.

Este important ca titularul activitatii sa respecte aceasta obligatie de a informa autoritatea competenta si de a solicita revizuirea autorizatiei de mediu in timp util, in contextul intervenirii unor schimbari majore asupra activitatii sau conditiilor initiale. Astfel, se asigura conformitatea continua cu cerintele legale si se evita orice potentiale probleme sau sanctiuni legate de nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu.

Ce risti daca nu ai autorizatie de mediu?

Este important sa cunosti faptul ca procedura de emitere a autorizatiei de mediu stabileste anumite conditii speciale in sarcina solicitantului a caror nerespectare poate duce la suspendarea autorizatiei (atentie: pe perioada suspendarii este interzisa desfasurarea activitatii). Mai mult decat atat, desfasurarea activitatii fara autorizatii de mediu poate fi sanctionata cu amenda conform OUG 195/2005 privind protecția mediului. Cuantumul amenzii este de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoanele juridice, respectiv de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice. Astfel, este responsabilitatea titularului de afacere sa se asigure ca respecta toate cerintele legale specifice domeniului sau de activitate.

Este obligatorie obtinerea autorizatiei de mediu?

Nu toti titularii de afaceri sunt obligati sa ceara emiterea autorizatiei de mediu, de aceea este important sa verifici daca activitatile desfasurate si codurile CAEN inregistrate la Registrul Comertului sunt incluse in Anexa 1 a Ordinului 1798/2007. Fii foarte atent atunci cand faci aceasta verificare, deoarece in aceasta anexa codurile CAEN sunt cele din Rev. 1 si nu cele folosite în prezent (Rev. 2). De exemplu, pentru codul CAEN 5610 “Restaurante” (Rev.2), corespunde codul 5530 “Restaurante” (Rev.1). Prin urmare, verificarea se va face dupa codul CAEN 5530.

Astfel, este foarte important ca activitatea desfasurată sa fie incadrata corect, deoarece obligatia obtinerii autorizatiei de mediu este in stransa legatura cu codurile CAEN pe care le inregistrati la ORC. In aceasta ordine de idei, este recomandat ca la punctul de lucru sa fie inregistrate numai activitatile pe care le desfasurati efectiv si nu si pe acelea pe care planuiti sa le desfasurati la un moment dat.

Dupa obtinerea autorizatiei de mediu, acesta trebuie sa fie vizata anual (procedura aplicarii vizei anuale a intrat in vigoare 11 iulie 2020), iar dupa caz:

Atentie! Procedura aplicarii vizei anuale este obligatorie! Conform prevederilor Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu obtinerea vizei anuale este obligatorie pentru detinatorii autorizatiilor de mediu sau autorizatiilor integrate de mediu emise inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin.

Ce acte sunt necesare in vederea obtinerii autorizatiei de mediu? 

Pentru a obtine autorizatia de mediu, trebuie sa furnizati urmatoarele documente:

  1. Cererea privind eliberarea autorizatiei de mediu;
  2. Fisa de prezentare si o declaratie, conform Anexei 2 din Ordinul Ministerului numarul 1798/2007;
  3. Dovada ca ati facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in Anexa numarul 3 (aducerea la cunostina publicului intentia de a obtine autorizatia de mediu). Aici te putem ajuta noi prin publicarea cererii tale pe website-ul nostru de anunturi publice www.gazetamediu.ro la un pret competitiv de numai 99 RON;
  4. Un plan de situatie si un plan de incadrare in zona a obiectivului;
  5. Un proces-verbal de constatare care atesta respectarea tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu conform Ordinului Ministrului Apelor si Protectiei Mediului numarul 860/2002, in cazul in care acesta este aplicabil sau o nota care evidentiaza stadiul de realizare a programului pentru conformare existent, in functie de situatie;
  6. Un formular de inregistrare conform tabelului numarul 1 din Anexa numarul 5, insotit de documentele specificate de acesta, in cazul autorizarii activitatilor de gradini zoologice, acvarii publice si centre de reabilitare si/sau ingrijire, in functie de situatie.

Este obligatorie publicarea solicitarii tale pentru emiterea autorizatiei de mediu?

Pe langa faptul ca aceste publicari fac obiectul procedurilor de reglementare, deoarece este important sa aduci la cunostinta publicului despre intentia de realizarea a activitatii si identificarea publicului potential impactat, fiind in unele cazuri chiar obligatorii.

In ceea ce priveste autorizatia de mediu, consultarea publicului, aducerea la cunostinta acestuia prin diferite modalitati (printre care si cea de publicare a unui articol pe un website) este obligatorie in cazul procedurilor de emitere a acestui act de reglementare potrivit legislatiei in vigoare.

Astfel, conform prevederilor art. 8 din Ordinul 1798/2007 solicitantul trebuie sa faca dovada ca a facut publica solicitarea sa de obtinere a autorizatiei de mediu prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in Anexa 3. Drept urmare, ai obligatia – in calitate de solicitant de eliberare a autorizatiei de mediu – sa faci publica intentia ta prin oricare (prin cel putin una) modalitate:

– afisajul in zona obiectivului si la sediul administratiei publice locale;
– publicarea in ziarele de tiraj, solicitate de populatie;
– postarea pe pagina proprie de internet;
– prezentarea prin posturile de radio si televiziune;
– comunicarile scrise, transmise persoanelor si asociaţiilor interesate;
– organizarea unei dezbateri intr-un loc accesibil populatiei si factorilor interesati din zona.

Cu ajutorul nostru vei avea anuntul postat pe o perioada de 5 ani pe pagina de internet anuntpublicimm.ro, fiind una dintre modalitatile prevazute de dispozitiile art. 8 din Ordinul 1798/2007. Totodata, va punem la dispozitie un link in cazul in care doriti sa postati acelasi articol si pe pagina proprie. 

Pentru a beneficia de serviciile noastre, trebuie sa ne contactezi si sa ne furnizezi toate detaliile necesare pentru a putea realiza anuntul conform cerintelor legale. Suntem specializati in publicarea anunturilor pentru obtinerea autorizatiilor de mediu si iti garantam confidentialitatea datelor tale.

Cat dureaza pana obtii autorizatia de mediu?

Este important sa mentionam ca obtinerea unei autorizatii de mediu poate fi un proces complex si implica adesea consultarea si colaborarea cu autoritatile competente in domeniul protectiei mediului. Este recomandat sa cautati asistenta specializata pentru a va ghida prin intregul proces si a va asigura ca respectati toate cerintele si regulamentele specifice.

Conform prevederilor legale, autoritatea competenta are un termen maxim de 90 de zile lucratoare pentru a emite autorizatia de mediu, incepand de la data depunerii dosarului complet si revizuit, in cazul în care este necesar. Intr-o prima etapa, proiectul de autorizatie de mediu va fi publicat pe site-ul autoritatii de protectia mediului, in scopul initierii unei dezbateri publice.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data afisarii acesteia. Dupa finalizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia, autoritatea competenta stabileste daca emite autorizatia de mediu cu sau fara un program de conformare.

Astfel, in urma procesului de dezbateri si evaluari, autoritatea va decide asupra emiterii autorizatiei de mediu si va lua in considerare daca este necesar sa se impuna un program de conformare. Acest program de conformare poate include masuri si actiuni suplimentare care trebuie realizate de titularul activitatii pentru a se conforma pe deplin cerintelor si reglementarilor privind protectia mediului.

In concluzie, autorizatia de mediu reprezinta un document esential pentru desfasurarea activitatilor care pot avea impact asupra mediului. Obtinea acestui document este obligatorie pentru anumite tipuri de activitati, iar nerespectarea obligatiilor impuse prin autorizatie poate duce la suspendarea sau retragerea acesteia, precum si la aplicarea de amenzi. Este recomandat ca titularii de afaceri sa fie bine informati cu privire la cerintele legale si sa coopereze cu autoritatile competente pentru a asigura respectarea legislatiei de mediu si protectia mediului inconjurator.