LOGO GAZETA DE MEDIU 250x250

Proiect de impadurire teren agricol Sarmasu-Visinelu decizia incadrare publica pentru comentarii

Publicat: 10.6.2024

Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

SUCIU MELINTE LAUREAN, titular al proiectului IMPADURIRE TEREN AGRICOL SARMASU-VISINELU in suprafata de 1,712 ha, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANPM MURES, Str. Podeni, Nr. 10, Targu Mures, Jud. Mures, fara studiu de evaluare a impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Impadurire teren agricol Sarmasu – Visinelu in suprafata de 1,712 ha, propus a fi amplasat în orasul Sarmasu sat Visinelu extravilan .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mures din Targu Mures strada Podeni nr.10, în zilele de luni între orele 9-15, marti – vineri intre orele 9-12 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ANPM, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mures