Informare solicitare aviz de gospodarire a apelor pentru S.C. ROMAGROTEHNICA S.R.L

INFORMARE: Aceasta informare este efectuata de S.C. BENY TRALOG S.R.L., S.C. ROMAGROTEHNICA S.R.L., cu sediul in sat Otelec, nr. 457, respectiv sat Ghiroda, nr. 107, jud. Timis, tel. 0740740778 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor Elaborare P.U.Z. – ZONA SERVICII – PRODUCTIE

BUGA VIOREL aduce la cunostinta publicului decizia etapei de incadrare

BUGA VIOREL, titular al planului Modificare PUZ-uri aprobate prin HCL nr. 315 din 26.09.2018 si HCL nr. 75 din 27.07,2011 pe parcelele inscrise in CF nr, 415886, 415887, 415888, 415889, 415892,415893, 415894, 422284, 422287 ,422288, 422289, 422290, 422291, 22292, 422293, 422294, 422303, 422304, 422307, 422308, 422309, 422310, 422311, 422312, 422313, 422626, 422630, 422O32, 422642, 421329

COMUNA BUCOVAT intentioneaza sa solicite avizul de gospodarire a apelor

INFORMARE. Aceasta informare este efectuata de COMUNA BUCOVAT cu sediul in Bucovat, str. Principala, nr. 178, tel. 0740740778 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor PUD – SALA MULTIFUNCTIONALA CU SPATII EXPOZITIONALE SI COMERCIALE, amplasat in comuna Bucovat , jud. Timis, C.F nr.

COMUNA CURTEA anunta publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu

COMUNA CURTEA, titularul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Comunei Curtea, judetul Timis, organizat in U.P. XII Comuna Curtea, amplasat pe teritoriul U.A.T. Curtea, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu care va avea loc in data de 17.06.2024. Prezentarea raportului de mediu se va face

Anunt solicitare aviz de gospodarire a apelor pentru ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT

Aceasta informare este efectuata de XTRATECRO SRL cu sediul in comuna Iecea Mare, nr. 348 jud. Timis si SPATARU CARMEN Timisoara, srtr. Paul C-tinescu 13/b, tel. 0723160193 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de ELABORARE PUZ ZONA MIXED USE SERVICII, MICA PRODUCTIE

REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC STEJARUL R.A. anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu

REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC STEJARUL R.A. titularul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Comunei Pietroasa, judetul Timis, organizat in U.P. XIII Comuna Pietroasa, amplasat pe teritoriul U.A.T. Pietroasa, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu. Consultarea proiectului si a raportului de mediu

SC Faget Solar Four SRL anunta demararea lucrarilor de realizare si punere in functiune a capacitatii energetice “Centrala Electrica Fotovoltaica Faget 4”

SC Faget Solar Four SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Jiului, Nr. 8, J8 Office Park, Cladirea A, Et. 2, Sector 1 anunta persoanele interesate ale caror bunuri, terenuri sau activitati urmeaza sa fie afectate prin exercitarea unor drepturi prevazute la art.9, alin. 4 din Legea Energiei Electrice nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare

PRIMARIA COMUNEI GHIRODA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM TIMIS

PRIMARIA COMUNEI GHIRODA, titular al proiectului: “CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI ILUMINAT PUBLIC – TORNSONUL 8 DIN PROIECTUL: CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI PISTE PENTRU BICICLETE, TROTUAR SI ILUMINAT PUBLIC PE TRASEUL TIMISOARA-CALEA LUGOJULUI-REMETEA MARE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM TIMIS, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

S.C. BENY TRALOG S.R.L. anunta declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu

S.C. BENY TRALOG S.R.L., S.C. ROMAGROTEHNICA S.R.L. anunta elaborarea primei versiuni a “ELABORARE PUZ ZONA SERVICII – PRODUCTIE, PLATFORMA, LOGISTICA, DEPOZITARE SI DOTARI”, propus in loc. Sacalaz, CF 416656 si CF 416657 , Judetul Timis, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la

SC Giulvaz Solar SRL anunta demararea lucrarilor de realizare si punere in functiune a capacitatii energetice “Centrala Electrica Fotovoltaica Giulvaz”

Prin prezenta SC Giulvaz Solar SRL, cu sediul in Sat Giulvaz, Comuna Giulvaz, Nr. 445, Judet Timis, anunta persoanele interesate ale caror bunuri, terenuri sau activitati urmeaza sa fie afectate prin exercitarea unor drepturi prevazute la art.9, alin. 4 din Legea Energiei Electrice nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, demararea lucrarilor de realizare si