LOGO GAZETA DE MEDIU 250x250

Solicitare aviz gospodarire ape pentru SC JAQY & ALY Tour SRL Bihor

Publicat: 10.6.2024

Această informare este efectuată de S.C. JAQY & ALY Tour S.R.L., cu sediul în sat Remeți, comuna Bulz, nr. 205, ce intenţionează sa solicite de la A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Crişuri aviz de gospodărire a apelor pentru investiția:

Alimentare cu apă la S.C. JAQY & ALY Tour S.R.L., propusă a se realiza în comuna Bulz, sat Remeți, județ Bihor.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta ape uzate ce vor fi vidanjate și epurate în stație de epurare.

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului, după data de 03.06.2024.