Covic Oana Anunta Publicul Privind depunerea solicitatii de emitere a acordului de mediu

Publicat: Covic Oana (titularul proiectului) anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  Alipire 2 loturi construire 2 hale depozitare pentru amenajare incinta loc de parcare, organizare de santier (denumirea proiectului), propus a fi amplasat în Com. Chiajna, Jud Ilfov, T70. P10, 11,14  (adresa amplasamentului).     Informaţiile privind proiectul […]

SC AGRII Romania SRL anunta solicitarea revizuirii Autorizatiei de mediu

SC AGRII Romania SRL, cu sediul in localitatea Ghiroda, Calea Lugojului nr.3 , judetul Timis, anunta solicitarea revizuirii Autorizatiei de mediu pentru activitatea Cod CAEN 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice, 5210 – Depozitari, desfasurata pe amplasamentul din: sat Dobroloveni, str. I.G. Duca, nr. 2A, jud. Olt. Consultarea documentatiei, sugestii, reclamatii se pot

Gutan Ionel anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare

Gutan Ionel, cu domiciliul in str. Magura, nr. 68, orasul Focsani, judetul Vrancea, titular al planului/programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanelor fizice Gutan Ionel si Gutan Silica – U.P. I Paraul lui Dragos ” propus a fi amplasat in localitatea Gura Teghii, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a

COMUNA UCEA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare

COMUNA UCEA avand sediul in str. Principala, nr. 78, judetul Brasov , localitatea Ucea de Jos , telefon 0268/247176, email: [email protected] reprezentata legal de dl. Adrian Constantin Grovu, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica  apartinand Comunei Ucea – U.P. I Ucea, jud. Brasov, propus a fi amplasat in UAT. Bruiu, jud.

Baker Hughes Energy Services Romania S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediuluiBaker Hughes Energy Services Romania S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Recompartimentare interioară și realizare etaj parțial in hala industrială existentă, extindere, modificare fatadă, amplasare corturi, echipament tehnologic

Proiecte de cercetare-dezvoltare și reducere a riscului seismic – teme…

Proiecte de cercetare-dezvoltare și reducere a riscului seismic – teme de dialog în întâlnirea româno-niponă de la Ministerul Dezvoltării , Adrian-Ioan Veștea: până în prezent, prin Programul “Anghel Saligny”, au fost semnate 2.116 contracte, în valoare de peste 23 de miliarde de lei , Ministerul Dezvoltării vine în sprijinul a 71 de teatre, opere și